Technologia

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu:

250 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych:

 • moc mikroinstalacji 3,15 kWp
 • każda składająca się z 10 modułów, pracujących w układzie on-grid.
 • typ monokrystaliczny, szkło hartowane antyrefleksyjne.
 • powierzchnia pojedynczej instalacji nie przekracza 18,0m2
 • 1-fazowe i 3-fazowe beztransformatorowe inwertery o mocy znamionowej 3,0 kW każdy

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]= 0,7875

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE /Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE/ Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]=787,50

110 sztuk instalacji solarnych

 • jeden zestaw składający się z dwóch kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej nie mniejszej niż: 2,5 m2 każdy.
 • moc kolektora dla Tm – Ta = 30 K -> min 1,6 W
 • typ kolektora płaski,
 • materiał obudowy kolektora aluminium;
 • podgrzewacz o pojemności wynoszącej 200 l, wyposażony w dwie wężownice
 • grzałkę elektryczną (230V) o mocy 2 kW.
 • grupa pompowa z regulatorem składająca się z następujących elementów: elektroniczna pompa obiegu solarnego o wskaźniku EEI ≤ 0,27 i wysokości podnoszenia min. 7 mH2O określonej dla wody lub mieszanki glikolowej, regulator solarny, zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny, armatura do napełniania (co najmniej dwa zawory kulowe spustowe) manometr, separator powietrza z odpowietrznikiem, ciepłomierz czujnik spadku ciśnienia poniżej 1,5 bar (presostat), obudowa grupy solarnej w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej.
 • sterownik (regulator fabrycznie zintegrowany z grupą pompową wraz czujnikiem temperatury, automatyczny i ręczny tryb pracy urządzeń, temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorów, możliwe sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym źródłem dogrzewu (kotłem, grzałką, pompą ciepła, etc.) oraz pompą cyrkulacyjną, min. 3 wyjścia napięciowe i 5 szt. wyjść czujników temperatury oraz 5 szt. czujników, temperatury, funkcja zabezpieczająca: tryb urlopowy – blokujący inne urządzenia grzewcze; wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory; zabezpieczenie przed zamarzaniem / przegrzaniem kolektora; przegrzew antybakteryjny; funkcje alarmowe: o braku przepływu w układzie, o spodku ciśnienia poniżej 1,5 bar, o uszkodzeniach czujników, funkcja zliczania energii dostarczonej przez kolektory słoneczne w postaci statystyk (statystyki C.O. dobowe, roczne i całkowite), moduł komunikacyjny do zdalnej obsługi i odczytu danych (w tym statystyk) za pomocą sieci LAN lub GSM do których oprogramowanie powinno zostać dołączone w ramach dostawy i podłączone, aplikacja webowa, funkcja zrzutu ciepła na inny obieg grzewczy, moduł komunikacyjny do zdalnej obsługi i odczytu danych (w tym statystyk) za pomocą sieci LAN lub GSM
 • zabezpieczenie (membranowe naczynie wzbiorcze o pojemności 12 l.)

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]= 0,2886

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE / Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE / Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [Mwht/rok]= 270,60

62 sztuki kotłów na biomasę

 • kocioł na biomasę zasilaną pelletem o mocy 20 kW,
 • sprawność nominalna min 95 %,
 • pojemność zasobnika kotła bez konieczności załadunku paliwa min 200 dm3,
 • maksymalna temperatura robocza 85°C
 • co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowsza
 • do zabezpieczenia instalacji przewidziano naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego oraz zawór bezpieczeństwa.
 • silos z ręcznym zasypem paliwa.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]= 1,24

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE / Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE / Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [Mwht/rok]= 1957,89