OZE

Odnawialne źródła energii (OZE) to naturalne, powtarzające się procesy przyrodnicze dostarczające energii będącej alternatywą dla tradycyjnych, pierwotnych i nieodnawialnych jej nośników – paliw kopalnych. Zaliczamy do nich:

  • energię wodną
  • energię wiatru
  • energię promieniowania słonecznego
  • energię cieplną wnętrza Ziemi
  • energię pochodzącą z biomasy

Cechą charakterystyczną, a zarazem jedną z największych zalet wszystkich odnawialnych źródeł energii jest fakt, że ich wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem. Ich zasoby podlegają stałemu uzupełnianiu w wyniku naturalnych procesów, co praktycznie czyni je niewyczerpalnymi. Produkcja energii z OZE jest nierozerwalnie związana z rozwojem nowych technologii i w obecnym czasie stanowi synonim postępu. Inną istotną zaletą wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym jest poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania paliw kopalnych, a co za tym idzie, poprawa stanu środowiska w wyniku ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń oraz deponowanych odpadów. Stosowanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ma też kluczowe znaczenie na drodze do realizacji przemian w dziedzinie energetyki, która zapewni bezpieczną przyszłość.

W gminie Łopiennik Górny energia słoneczna zostanie wykorzystywana na dwa sposoby:

Do wytwarzania energii cieplnej w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i energii elektrycznej. Pierwszego dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, gdzie przekształcana jest na możliwą do efektywnego wykorzystania. Druga z metod, czyli mikroinstalacja fotowoltaiczna, polega na zamontowaniu ogniw zbudowanych z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu), które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały.

Do wytwarzania energii OZE mogą służyć też wszelkiego rodzaju substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. To tzw. biomasa, która także zostanie wykorzystana w gminie Łopiennik Górny. Najpopularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła.

Do niezaprzeczalnych zalet korzystania z energii odnawialnej należy: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, redukcja emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych odpadów. Poza tym, Odnawialne Źródła Energii są niewyczerpalne, w przeciwieństwie do paliw kopalnych.

Odnawialne Źródła Energii zyskują coraz większą popularność również dlatego, że pozwalają uniezależnić się od dostaw paliw niezbędnych do wytworzenia prądu i ciepła. Dlatego też przynoszą korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.