Solary

Solary, czyli kolektory słoneczne pozwalają zamienić energię promieniowania słonecznego na ciepło. Są wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zasada działania kolektorów słonecznych polega na tym, że kolektory wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego. Promienie padając na kolektor powodują nagrzanie kolektora i przekazanie ciepła do ciekłego czynnika przenoszącego ciepło. Czynnikiem tym może być glikol lub woda, która następnie przekazuje swoje ciepło do zbiornika wody.

Powszechnie używane są dwa rodzaje kolektorów. Jednym z nich jest kolektor słoneczny płaski, który wygląda jak gruba tafla szkła. W Polsce taki kolektor powinien być zamontowany pod kątem ok. 45° w stronę południa. Następnym rodzajem kolektora jest kolektor słoneczny próżniowy, który zbudowany jest z rur. Dzięki wykorzystaniu bliskiego próżni podciśnieniu kolektor może pochłaniać rozproszone promieniowanie słoneczne. Pozwala to uzyskiwać ciepło mimo zachmurzenia lub bardzo niskiej temperatury. Gmina Łopiennik Górny zdecydowała się na typ kolektora płaski.

Korzyści:

  • darmowe ciepło nie wpływające negatywnie na środowisko
  • ciepło z kolektora słonecznego możemy wykorzystać do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  • praca kolektora w żaden sposób nie wpływa na roślinność,
  • kolektory nie emitują dwutlenku węgla ani innych substancji chemicznych
  • znacznie podnoszą wartość nieruchomości
  • kolektory słoneczne nie wymagają konserwacji,
  • kolektory są bezobsługowe
  • nie są z nimi związane żadne koszty utrzymania (eksploatacji)
  • wszystkie związane z nimi koszty zostały już poniesione, przynoszą więc czysty zysk energetyczny
  • wygoda