Fotowoltaika

Fotowoltaika służy do pozyskiwania energii. Jest to najprostsza forma wytwarzania energii elektrycznej polegająca na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą paneli fotowoltaicznych. Następnie wygenerowany prąd trafia do inwertera (falownika), gdzie następuje jego przekształcenie w prąd zmienny, który może zasilać cały dom. Nadwyżki wyprodukowanej energii trafiają do sieci i mogą później zostać wykorzystane przez użytkownika.

Panele fotowoltaiczne pozwalają na duże oszczędności w rachunkach za prąd, a przy odpowiednim doborze mocy instalacji może pozwolić na całkowitą rezygnację z wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł. Gmina Łopiennik Górny wybrała mikroinstalacje o mocy 3,15 kWp każda, co pozwoli na zasilenie gospodarstwa domowego. Dodatkowo rodzaj ogniwa fotowoltaicznego – monokrystaliczny, który ma bardzo uporządkowaną strukturę wewnętrzną a ta z kolei zapewnia bardzo wysoką sprawność. Oznacza to, że mieszkańcy gminy mając instalację zbudowaną z tego materiału mogą liczyć na przetworzenie największej ilości promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Korzyści:

  • moduły fotowoltaiczne uznane są za ekologiczne i zgodne z ochroną przyrody produkty,
  • w procesie produkcji modułów pokrywa się je specjalną powłoką ochronną, która ma na celu zabezpieczenie materiału i zagwarantowanie nieprzedostawania się szkodliwych substancji,
  • brak emisji dźwięków podczas pracy instalacji,
  • panele fotowoltaiczne nie posiadają części ruchomych, dzięki czemu są praktycznie bezawaryjne
  • instalacji nie trzeba serwisować, dzięki czemu odpadają koszty utrzymania i przeglądów
  • fotowoltaika umożliwia konsumentom energii oszczędzanie sporych kwot pieniężnych