Zakończenie montaży kotłów na pellet

W dniu 10.12.2021r. Wykonawca DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. zakończyła wykonywanie montaży kotłów na pellet na terenie Gminy Łopiennik Górny.

W wyniku realizacji całości zadania osiągnięto następujące wskaźniki:
– łączna moc zainstalowanych kotłów na biomasę wynosi: 1,24 MW,
– ilość: 62 szt. instalacji kotłów na biomasę każdy o mocy 20,00 kW.

Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.