Zakończenie montaży instalacji fotowoltaicznych

W dniu 10.12.2021r. Wykonawca Solartime Sp. z o.o. zakończyła wykonywanie montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łopiennik Górny.

W wyniku realizacji całości zadania osiągnięto następujące wskaźniki:
– moc zainstalowana= 0,8625 MW

Ilość zamontowanych instalacji PV:
– instalacja PV o mocy 3,45 kVp montowana na dachu = 193 szt.,
– instalacja PV o mocy 3,45 kVp montowana na gruncie = 57 szt.,

Razem zainstalowano 250 szt. instalacji fotowoltaicznych.

Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.